Звіт «Резерви»

Даний звіт дозволяє переглядати усі замовлення, які містять зарезервовані товари, а саме: кількість товару в резерві на початок і на кінець періоду, кількість зарезервованого товару та кількість товару, який був списаний з резерву.
Доступ до звіту «Резерви» здійснюється за шляхом Сервіс/Звіти/Склад/Резерви.
Для того, щоб переглянути даний звіт, потрібно натиснути на кнопку «Сформувати». При цьому, за замовчуванням, можна обрати лише декілька критеріїв, за якими відфільтруються вихідні дані, а саме: «Період», «Номенклатура», «Склад» і «Контрагент». Для цього, поруч з необхідним полем, потрібно натиснути на відповідну «галочку», щоб увімкнути необхідний параметр фільтрування.


У полі для фільтру «Період» можна обрати необхідний проміжок часу, за який можна переглянути зарезервовані товари. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт за весь період часу.
У полі для фільтру «Номенклатура» можна обрати конкретний товар, за яким потрібно переглянути резерви. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт у розрізі усіх зарезервованих товарів.
У полі для фільтру «Склад» можна обрати необхідний склад, товари якого потрібно проаналізувати на наявність резервування. Якщо даний фільтр  не буде ввімкнений, то виведеться звіт у розрізі усіх складів з резервами.
У полі для фільтру «Контрагент» можна обрати необхідного контрагента, з яким виведе звіт по резервам. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт по всіх контрагентах.
Приклад вигляду сформованого звіту: 

Меню сайта