Документ «Списання резервів»

Даний документ використовується з метою автоматичного списання резервів після спливу часу резервування, а також вручну, коли необхідно забрати резерв для конкретного товару з конкретного замовлення.
Доступ до документа «Списання резервів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Списання резервів.
Для того, щоб додати новий документ «Списання резервів», необхідно натиснути на кнопку «Створити».


Таблична частина
У табличній частині документа потрібно додати номенклатуру, яку необхідно списати з резерву, вказавши артикул і кількість товару, а також номер замовлення. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додати».
У колонці «Номенклатура» потрібно обрати товар, який необхідно списати з резерву.
У колонці «Кількість» необхідно вписати кількість товару, який необхідно зняти з резервування.
У колонці «Замовлення» потрібно обов’язково обрати документ «Замовлення від покупця», на який був зарезервований товар.
Приклад переліку документів «Списання резервів»:

Меню сайта