Звіт «Партії товарів на складах»

Даний звіт дозволяє переглядати обороти товарів на складах у розрізі конкретних надходжень, реалізацій і оприходувань, а саме: початковий залишок, прибуток, видаток і кінцевий залишок у вигляді кількості товарів або їх суми по собівартості.
Доступ до звіту «Партії товарів на складах» здійснюється за шляхом Сервіс/Звіти/Склад/Партії товарів на складах.
Для того, щоб переглянути даний звіт, потрібно натиснути на кнопку «Сформувати». При цьому, за замовчуванням, можна обрати лише декілька критеріїв, за якими відфільтруються вихідні дані, а саме: «Період», «Склад» і «Номенклатура». Для цього, поруч з необхідним полем, потрібно натиснути на відповідну «галочку», щоб увімкнути необхідний параметр фільтрування.


У полі для фільтру «Період» можна обрати необхідний проміжок часу, за який можна переглянути партії товарів на складах. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт за весь період часу.
У полі для фільтру «Склад» можна обрати необхідний склад, за яким можна переглянути партії товарів. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт у розрізі усіх складів, які доступні в програмі.
У полі для фільтру «Номенклатура» можна обрати конкретний товар, за яким потрібно проаналізувати його партії на складах. Якщо даний фільтр не буде ввімкнений, то виведеться звіт у розрізі усіх товарів.
Приклад вигляду сформованого звіту:

Меню сайта