Документ «Нарахування заробітної плати»

Даний документ використовується для нарахування заробітної плати співробітникам конкретної організації.
Доступ до документа «Нарахування заробітної плати» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Заробітна плата/Нарахування заробітної плати.
Для того, щоб додати новий документ «Нарахування заробітної плати», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, а також додатковими реквізитами: дата нарахування від, дата до, стаття витрат, процент.


У реквізиті «Організація» обов’язково слід вибрати організацію, від імені якої буде здійснюватися виплата заробітної плати.
Поля «Дата нарахування від» і «Дата до» є необов’язковими, але за потреби в них можна вказати період, за який буде видана заробітна плата.
Зверніть увагу: автоматичний розрахунок заробітної плати (відсоток від продаж) враховує лише реалізації за поточний місяць, а не за обраний період часу!
Реквізит «Стаття витрат» є додатковим і необхідний для того, щоб класифікувати даний тип витрат, наприклад, як «Заробітна плата». У даному реквізиті можна обирати будь-яку статтю відповідно до специфікацій бізнес процесів конкретної організації.
Поле «Процент» є необов’язковим, але необхідне для того, щоб зручно визначати суму до нарахування відповідно від суми продажів чи доходу.
Таблична частина
У табличній частині документа потрібно додати співробітників, яким необхідно нарахувати заробітну плату. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додати». Також, є можливість заповнити таблицю усіма співробітниками, які здійснювали продажі протягом конкретного періоду, натиснувши на кнопку «Заповнити».
Колонки «Сума продажу», «Собівартість продажу» і «Дохід продажу» будуть заповнені автоматично, відповідно до документів «Реалізація товарів і послуг», у яких вказані менеджери.
У колонках «Нараховано» і «Премія» потрібно вказати суми, які підуть на нарахування заробітної плати співробітникам.
Приклад переліку документів «Нарахування заробітної плати»:


Меню сайта