Документ «Оприходування товарів»

Даний документ призначений для оформлення факту оприбуткування товарів на необхідний склад.
Доступ до документа «Оприходування товарів» здійснюється за шляхом Сервіс/Документи/Склад/Оприходування товарів.
Для того, щоб додати новий документ «Оприходування товарів», необхідно натиснути на кнопку «Створити». При цьому відкриється нове вікно з наступними обов’язковими реквізитами: організація, склад, додатковим перемикачем «Виконати процінку номенклатури», а також додатковими реквізитами: тип цін продажний, валюта продажної ціни.У реквізиті  «Організація» потрібно обов’язково обрати організацію, на склад якої буде записано товар.
У полі «Склад» необхідно обрати склад, на якому в подальшому будуть розміщені оприбутковані товари.
У реквізиті «Тип цін продажний» є можливість обрати конкретний тип цін, який в подальшому буде використовуватися з метою запису вартості товару у табличній частині документа в колонці «Ціна продажна».
Поле «Валюта продажної ціни» є необов’язковим і визначає валюту, в якій  буде записана обрана ціна.
Перемикач «Виконати процінку номенклатури» необхідний для того, щоб автоматично записати усі можливі типи цін для доданих у таблицю товарів відповідно до правил, які записані в цих типах цін.
Таблична частина
У табличній частині документа потрібно додати номенклатуру, яку необхідно оприбуткувати, вказавши артикул, кількість і собівартість товару. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додати».
Колонка «Вартість на складі» відображає добуток кількості товару на його ціну закупки.
У колонці «Ціна продажна» є можливість вказати вартість товару, за якою він в подальшому буде продаватися.
Приклад переліку документів «Оприходування товарів»:

Меню сайта